Webinfo logo
Besökadress
Marielundsvägen 10, 38791, Borgholm
Verksamhetsbeskrivning

Gräsklippning i Borgholm.

Välkommen till FREDDIES SKOG & ENTREPRENAD som erbjuder skogsvård, skogsskötsel, skogsentreprenad, avverkning, röjning, gräs trimmning, grävning, lastbilschaufför, snickeri, trädfällning, trädgårdsskötsel, ved, vedkapning, gräsklippning i Borgholm och över Öland med mera.

För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

 

Röjning :
Röjning, är en åtgärd inom trakthyggesbruk som utförs i nyligen föryngrade bestånd. Vid röjningen avvecklas oönskade plantor och träd så att ett visst, någorlunda enhetligt, förband uppnås. De kvarvarande trädens diametertillväxt ökar kraftigt eftersom markens produktionsförmåga kommer att koncentreras till ett mindre antal träd. Genom att röja kan man också påverka trädslagsblandingen (vanligen är det av långsiktigt ekonomiska skäl önskvärt att minska lövinslaget). Vid röjningen är det även möjligt att ta bort träd som drabbats av skador eller förvuxit (s.k. vargar).

Röjning utförs idag motormanuellt med motordriven röjsåg. Till skillnad från gallringar tas inget gagnvirke ut vid röjningar. De röjda träden lämnas kvar och får gödsla skogsmarken. Detta gör röjningen till en skogsvårdande åtgärd som på kort sikt bara är en kostnad för skogsägaren. På lång sikt är dock röjning en viktig kvalitetsdanande åtgärd och redan till första gallringen är ett välröjt bestånd en förutsättning för att en gallringsskördare ska kunna komma åt att manövrera kranen inuti beståndet.

Oröjda bestånd förmår inte sällan att på lång sikt producera ungefär lika många, eller fler, skogskubikmeter per hektar som röjda avdelningar; problemet är att denna virkesvolym i oröjd skog fördelas på ett alltför stort antal alltför klena stammar. Eftersatta röjningar har blivit ett stor problem i svenskt skogsbruk efter att Skogsvårdslagen liberaliserades.

Allmän beskrivning

Gräsklippare :
Gräsklippare är ett hjälpmedel som används för att klippa gräs till en jämn längd. Gräsklipparen uppfanns i Storbritannien 1830 av Edwin Beard Budding, främst för att klippa gräsmattor på idrottsplaner och vidsträckta trädgårdar. På grund av att många gräsplanskrävande idrotter just hade uppfunnits i Storbritannien (såsom krocket, cricket, fotboll, rugby och (lawn)-tennis), behövdes ett effektivare sätt att jämnklippa gräs, och gräsklipparen föddes. De flesta gräsklippare för hemmabruk drevs tidigare av tvåtaktsmotorer men från 1960-talet och till idag har fyrtaktsmotorn blivit nästan helt dominerande. Eldrivna gräsklippare har också tagit större andel av marknaden, då främst små bensinmotorer har dålig förbränning och förbluffande stora utsläpp av bl a giftiga kolväten. Även gräsklippare med Wankelmotor har funnits. Ett exempel är Crescent Savann från 1970-talet med en Wankelmotor av tyska Sachs. Den första gräsklipparen av rotortyp i Sverige utvecklades av Klippo 1954. Dess namn var Klippman. Sedan följde andra efter såsom Stiga 1956 som dock köpte färdiga maskiner från amerikanska Savage, NV 1957, Husqvarna 1959, o.s.v. En mycket tidig och lyckad gräsklippare av rotortyp var den engelska Rotoscythe som även hade bakåt placerad uppsamlare. Rotorgräsklipparens fördelar är att den är billigare och oömmare än den traditionella cylindergräsklipparen. Tidiga gräsklippare av rotortyp använde små motorcykelmotorer av tvåtaktstyp som placerades liggande på sidan eller stående motorer med en trivial vinkelväxel. Vid mitten av 1950-talet började bl.a. Briggs & Stratton att tillverka liggande motorer av fyrtaktstyp helt gjutna av aluminium för att spara vikt och för att möjligöra en enklare konstruktion. Under 1950 och 1960-talet var även amerikanska Clinton en stor tillverkare av små motorer till bl.a. gräsklippare. Gräsklippare är ett mycket användbart hjälpmedel vid trädgårdshantering.

Övrigt
Slogan
Välkommen till FREDDIES SKOG & ENTREPRENAD
Specialitet
Gräsklippning i Borgholm och på Öland

Län Kalmar län

Kommun Borgholm

E-post f-se.se@hotmail.com

Telefon 070-356 83 49

Hemsida http://www.f-se.se

Telefon 070-356 83 49

Freddie Lennartsson 070-3568349