Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Hamn Landskrona

Landskrona Hamn AB

Besökadress
Andra Tvärgatan, 26135, Landskrona
Verksamhetsbeskrivning

Landskrona Hamn

Landskrona Hamn AB erbjuder lastning och lossning av fartyg samt övrig hamnverksamhet och stuveri.

Lite Historia

Landskrona Hamn har en mycket lång, sedan många hundra år dokumenterad, historia bakom sig. Hamnen omnämns redan omkring 1200 i det danska historieverket som då skrevs av Saxo Grammaticus.

År 1413 fick Landskrona sina stadsprivilegier, just tack vare de goda hamnförhållandena.

1658 blev Skåne svenskt genom freden i Roskilde. Omedelbart efter krigsslutet företog riksrådet Krister Bonde på uppdrag av konung Karl X Gustav en inspektionsresa för att, som hette, "konstatera de skånska landskapens tillstånd". I riksrådets rapport till konungen kunde man läsa följande om landskrona Hamn: "En hamn sådan som denna står näppeligen att finna."

Ni kan kontakta oss via tele, mail eller titta in på våran hemsida

Varmt välkommen till oss på

Landskrona Hamn

Övrigt
Specialitet
Hamnmagasin.

Org.nr 5565439550

Län Skåne län

Kommun Landskrona

E-post lars.nilsson@landskrona-hamn.se

Telefon 0418-470507

Hemsida http://www.landskrona-hamn.se