Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Lännavägen 46, 14146, Huddinge
Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder lösningar inom fastighetstekniskasystem, byggnation och industritjänster. Inom alla områden spänner vårt erbjudande över projektets hela livscykel.

Vår affärsidé: YIT hjälper sina kunder att göra lönsamma investeringar och att bibehålla investeringarnas värde.
Vår vision: Vi utmanar framtiden tillsammans med våra kunder.
Vår uppgift: Vi skapar, utvecklar och bibehåller en god livsmiljö för människan.

Övrigt
Specialitet
VS-tekniska installationer, Industrientreprenader, Processentreprenader, Service, Underhåll, Luftbehandlingssystem, Fastighetstekniskt underhåll, Skötselavtal, Underhållsavtal, Statusbesiktningar, Injusteringar och Köldmediekontroller.

Org.nr 5561063404

Län Stockholms län

Kommun Huddinge

E-post ab.huddinge@telia.com

Telefon 08-7746898

Fax 08-7743430