Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Hushållsnära tjänster på Gotland

LÖVSTAKOOPERATIVET

Besökadress
Lövsta landsbyggscentrum, 62254 , Romakloster
Verksamhetsbeskrivning

Hushållsnära tjänster på Gotland. LÖVSTAKOOPERATIVET. Vi erbjuder hushållsnära tjänster såsom trädgårdsanläggning, trädgårdsanläggare, möbelsnickeri, möbelsnickare, snöskottning, snöröjning, gräsklippning, gjuta saker i betong, ljusstakar osv.

För mer info vänligen ring eller besök vår hemsida. Hur kom vi till Hösten 2002 fanns ett stort behov av arbetsinriktad verksamhet för personer med olika former av arbetshinder.

Till kommunens dagliga verksamhet, som sysselsätter personer med utvecklingsstörning, var det kö på ca 10 personer. Kommunen hade problem eftersom de är skyldiga att skapa sysselsättning för personer med utvecklingsstörning. Försäkringskassan sa att de hade kontakt med flera personer som inte får någon sysselsättning utan hamnar "mellan stolarna" Dessa personer skulle behöva ingå i en arbetsgemenskap för att kunna rehabiliteras.

Projektet "Utveckling av Sociala arbetskooperativ på Gotland" pågick 2000-2003 för att stimulera och stödja utveckling av sociala arbetskooperativ. Valet föll på att försöka starta ett kooperativ för att finna sysselsättning till några av dessa personer som fanns i daglig verksamhet och på försäkringskassan. Idén var också att olika former av funktionshinder skulle gå att samordna om man har rätt handledare och rätt arbetsuppgifter.

Vem är vi på Lövstakooperativet?  Den ideella föreningen Lövstakooperativet bildades december 2003 och har idag 13-15 medlemmar/kooperatörer. Produktionen är idag bredare än vad som förutsågs vid ansökan. Ni kan se på resten av hemsidan speciellt produktsidan. Det första planen att starta ett hunddagis har vi inte genomfört.

Det har inte funnits tillräckligt kunnande och intresse om hundar för det och vi vet att det kräver att man har vissa öppettider som kan vara svåra att hålla. I kooperativet deltar personer med olika bakgrunder. Vägen till kooperativet har gått via olika offentliga aktörer såsom försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling och i något fall via Samhall.

Försäkringskassan och socialtjänsten har varit med och betalat för projektet medan även arbetsförmedlingen förmedlat personer. Erfarenheten är att det är väsentligt för kooperativet att personer med olika bakgrunder och kompetenser ingår för att det finns många olika arbetsuppgifter då man driver ett företag.
 

Allmän beskrivning

Vad är ett socialt arbetskooperativ?

Ett socialt arbetskooperativ är ett bra alternativ där människor själva får utveckla och ta ansvar för ett litet företag, med det stöd de behöver från handledare anställda av kommunen.

Ett socialt arbetskooperativ kan bli språngbrädan till ett arbete, studier eller kooperativet kan utvecklas så att några så småningom får anställning där. Genom att bilda ett socialt arbetskooperativ ger man människor med arbetshandikapp möjlighet till meningsfullt, utvecklande och varaktigt arbete.

Den kooperativa arbetsformen ger stora möjligheter till personlig utveckling då deltagarna är med och påverkar sin arbetssituation och vardag. Från början bestämdes att kooperativet skulle kunna ha deltagare med psykiska, fysiska, sociala och intelligensmässiga arbetshinder. Tanken var att det inte är ett gemensamt funktionshinder som skapar en bra verksamhet utan att man har bra arbetsuppgifter och får bra handledning.

Övrigt
Slogan
Välkommen till LÖVSTAKOOPERATIVET
Specialitet
Hushållsnära tjänster på Gotland

Org.nr 8024163340

Län Gotlands län

Kommun Gotland

E-post info@lovstakoop.se

Telefon 0498-21 83 74

Hemsida http://www.lovstakoop.se

Telefon 0498-21 83 74

Mobil 070-4477028

Micke Handledare 070-4477028