Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Verksamhetsbeskrivning

Lindehells Markplaneringar AB är ett gammalt företag som sedan 1942 arbetar med markanläggningar, allt för att enligt tidens krav, förbättra utemiljöer i bostadsområden och offentliga platser.

Arbetsstyrkan består för närvarande av fjorton personer som ritar, planerar och bygger allt utifrån skisser och förslag till färdigt projekt. Bland specialjobben märks trädgårdsanläggningar, lekplatser, kyrkogårdar, stora och små plattlagda ytor, avlopps- och dräneringsarbeten samt vägar och parkeringsplatser. Allt rned atgångspunkt från att skapa en bättre utemiljö.

Reparation samt nyanläggning av gräsytor, sådd på konventionellt sätt eller rullgräs. Vi kan även rulla ihop befintliga gräsytor för flytt, reparationer eller omändringar av marklutningar.

Övrigt
Specialitet
Dräneringar, asfaltering, dräneringsarbeten, anläggning.

Org.nr 5563523710

Län Västerbottens län

Kommun Umeå

E-post info@lindehells.se

Telefon 090-127232

Fax 090-127262

Hemsida http://www.lindehells.se

Mobil 070-6968850