Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
FURULIDSGATAN 26, 59136, MOTALA
Verksamhetsbeskrivning

Målare i Motala. Välkomna till M Molin Måleri i Motala.

Ett måleriföretag som utför allt inom branschen men även inom Badrum och kök. 

Målarmästare (mäster), titel för hantverkare inom skråväsendet som, efter att ha avlagt mästarprov eller på annat sätt dokumenterat sitt kunnande, självständigt får utöva sitt yrke. Som mästare hade man rätt att anställa gesäller och lärlingar.

I skråordningar, olika för olika yrken, reglerades villkoren för att få bli mästare. I Sverige var det vanligast att man efter att ha arbetat som gesäll avlade mästarprov. Som mästare kunde man bli medlem i skrået, utanför vilket ingen hantverkare i staden hade rätt att utöva sitt yrke. Som ytterligare villkor gällde vanligen att man också måste erhålla burskap (borgarskap) i staden. Med burskap hade mästaren även möjligheter att delta i det politiska livet.

För att förhindra överetablering strävade skråna efter att begränsa antalet mästare. Från och med 1600-talet försökte svenska staten motverka sådana hinder beträffande behöriga gesäller.

År 1846 upphävdes skråväsendet, varefter mästarprov och mästartitel förlorat sin juridiska betydelse. Sedan år 1941 är det dock åter möjligt att erhålla mästarbrev. Detta regleras av lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare och förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare.


 

Allmän beskrivning

Målare i betydelsen en konstnär, som målar tavlor som kallas konstverk. Se även målarkonst. Målare är yrkesbeteckning för dem som målar hus in- och utvändigt, till exempel målarmästare. Målare var från medeltiden fram till år 1846 ett skrå skråsystemet upplöstes genom en lagändring som införde näringsfrihet. En målare ägnar sig även åt tapetsering och viss dekorering.

Övrigt
Slogan
Välkomna till M Molin Måleri. Målare i Motala
Specialitet
Målare i Motala

Län Östergötlands län

Kommun Motala

E-post mikael@mmolinmaaleri.se

Telefon 0705-308687

Hemsida http://www.mmolinmaaleri.se/