Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Biskopstorp 117, 30578, Kvibille
Verksamhetsbeskrivning

Byggindustrins påverkan på samhälle och miljö är betydande. Den långsiktiga miljöpåverkan beror på byggnaders långa livslängd. Ett energisnålt hus får positiva effekter för miljön under flera generationer.

Partnering är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan.

Kvalitetsbegreppet i NCC innebär att styra verksamheten utifrån våra värderingar. I de enskilda projekten betyder det, att vi tar reda på vad våra kunder förväntar sig. Den informationen ligger sedan till grund för vilka konkreta krav vi ställer på vårt sätt att arbeta i projekten för att nå rätt kvalitet.

NCC har ett processorienterat verksamhetssystem som stöd i arbetet. Vi följer upp tillämpningen av och effektiviteten i, vår process samt dess förmåga att åstadkomma förväntat resultat.

NCC:s verksamhetssystem i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Org.nr 5563023307

Län Hallands län

Kommun Halmstad

E-post thomas.falk@ncc.se

Telefon 035-47187

Fax 035-47173

Hemsida http://www.ncc.se/halland/asfalt