Webinfo logo

NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONSHINDER OCH ORAL HÄLSA

Postadress
Dumperg. 11, 44240, KUNGÄLV
Verksamhetsbeskrivning

NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONSHINDER OCH ORAL HÄLSA NFH´s Syfte är att öka förståelsen för människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjukas orala problem. Att öka såväl tandvårdens som övrig personals kunnighet och effektivitet inom detta område. Att öka såväl tandvårdens som övrig personal kunskap inom området Oral motorik. Uppmuntra och stödja forskning som rör funktionsnedsättning och tandvård.Föreningen vänder sig till människor som är intresserade av oral hälsa för personer med funktionsnedsättning. NFH är med i en internationell förening,

Övrigt
Slogan
NORDISK FÖRENING FÖR FUNKTIONSHINDER OCH ORAL HÄLSA
Specialitet
Förening Göteborg

Org.nr 8020128347

Län Västra Götalands län

Kommun Kungälv

E-post kontakt@nfh-sverige.se

Hemsida http://www.nfh-sverige.se

Ordförande Pia Gabre pia.gabre@lul.se

Vice Ordförande Mia Zellmer mia.zellmer@vgregion.se

Kassör Linda Gustavsson Tjernström linda.m.gustavsson@vgregion.se