Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Saneringsutbildning i Stockholm

Destroy Academy School

Besökadress
Smärgelvägen 9 A, 14250, Skogås
Bilder
Verksamhetsbeskrivning

Saneringsutbildning i Stockholm

FÖRETAGSBESKRIVNING

Ägarna startade sin karriär inom rivningsbranschen redan 1992. Destroy Rebuilding Company bildades 1995.

Johan Ahlström som är VD driver Destroy idag med Henrik Johansson som 2002 köpte in sig i bolaget. Detta innebär att företaget har en ledning som själva varit ute och jobbat på fältet rent fysiskt och därför innehar en stor kunskap inom rivning och hur arbetet ska gå till på arbetsplatsen.

Idag har vi en egen personalstyrka på ca 48 personer och en omsättning som ligger på ca 50 miljoner.

Destroy är ett företag med stora resurser och som strävar efter att ha alla verktyg i verktygslådan samt en personlig kontakt med både stora som små beställare. Det är viktigt för oss att alltid ha en god dialog med våra kunder och bygga långvariga och goda kundrelationer genom arbeten som håller hög kvalitet.

Kurser och utbildningar:

Hos oss har du möjlighet att utbilda dig samt gå i kurser i det mesta som rör sanerings, rivnings samt asbest branschen.

Vi har bland annat:

- Särskilda, allmänna samt kompletterande utbildningar som behövs för att arbeta med asbest. Utbildningen är till för dig som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltig material.

- Utbildning i Heta Arbeten. Kursen riktar sig till dig som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

-Utbildning i Säkra Lyft. Kursen vänder sig till personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

- Utbildning i ställningsbyggnad upp till 9 meter. Kursen riktar sig mot dig som bygger, ändrar och river byggnadsställningar med upp till 9 meters höjd.

- Utbildning avseende mobila arbetsplattformar. Kursen avser personer som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

- Vi utför även mätning och funktionstest på andningsskydd som behövs för de personer som arbetar med asbest eller andra farliga ämnen som som kräver skyddsmask.

Alla våra utbildningar och handledare är godkända av:

BYN Byggindustrins yrkesnämnd
RBK Rådet för byggkompetens
BCA Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd
LUR Liftutbildningsrådet
Samt:
Brandskyddsföreningen

För vidare frågor eller annan information kring våra kurser, utbildningar samt tester av skyddsmasker var vänlig och kontakta Henrik Johansson på telefonnummer 070-832 03 34

VÄLKOMNA! 

Allmän beskrivning

I företaget finns en bred och gedigen kunskap inom rivning, sanering och håltagning samt har vi specialkompetens inom vissa specifika områden.

Vid ett arbete i Destroys regi handplockas personal på alla nivåer för att skapa en lämplig objektsorganisation.

Vi lämnar gärna CV för våra nyckelpersoner. De genomgår kontinuerligt kurser och fortbildningar inom olika ämnesområden som rör branschen.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Destroy Acedemy School i Stockholm!
Specialitet
sanering - asbest - säkra lyft - heta arbeten - mobila arbetsplattformar - ställningsbyggnads utbildningar och kurser.

Org.nr 5565677332

Län Stockholms län

Kommun Huddinge

E-post info@destroyacademy.se

Telefon 08-646 39 60

Fax 08 - 645 35 50

Hemsida http://www.destroyer.se

Mobil 070-832 03 34