Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Sjöentreprenad i Holmsund

Botnia Allmek

Besökadress
Trädgårdsgatan 10, 91331, Holmsund
Verksamhetsbeskrivning

Sjöentreprenad i Holmsund.

Muddring i Holmsund.

Välkommen till Botnia Allmek i Västerbotten som erbjuder båtförare, maskinförare, maskinkonstruktioner, vattenentreprenad, muddring, entreprenad inom sjö, dykeri, gräv, underhåll, reparation, båttaxi, båtar, maskiner, maskinverktyg, sjöentreprenad i Holmsund och Västerbotten med mera.

För mer information ring eller besök oss gärna.

Välkommen!

Sjöentreprenad:

Med sjöentreprenad menas konstruktion och underhåll av marina anläggningar som brygga, kaj, bro, rörledning och kabel. Vissa arbetsmoment kan vara muddring, spontning och pålning. Även bärgning och sjötransporter ingår vanligtvis i sjöentreprenad.

Dykeri :

Dykning är en aktivitet som sker under vattnet med hjälp av någon slags andningsgas (t ex luft, nitrox, trimix eller heliox). Vanligast är att man har med sig gasen i en eller två flaskor som bärs på ryggen. I äldre tid genomfördes dykning med hjälp av en dykarklocka.

En variant, fridykning, sker genom att dykaren andas in luft ovanför vattenytan innan dykningen sker.

Allmän beskrivning

Muddring :

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Muddring kan även utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus.

Båttaxi:

Taxi är ett transportmedel där en chaufför kör en eller flera personer mot betalning, i regel i en personbil eller minibuss. Utmärkande är att transporten normalt sker mellan de platser kunden önskar, inte på en särskild linjesträckning. Man kan boka dem eller från vissa platser utnyttja dem utan förbokning. Det finns också delad taxi, som går på linjer mer likt kollektivtrafik, till exempel till och från mindre flygplaster eller skolor.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Botnia Allmek i Västerbotten
Specialitet
Sjöentreprenad och Muddring i Holmsund och över Västerbotten

Org.nr 5310267835

Län Västerbottens län

Kommun Umeå

Telefon 070 - 575 48 66

Arne Nordling 070-5754866

Sebastian Wittmann / Mediaansvarig 070-9369508