Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Nordanvägen 18 B, 29632, ÅHUS
Verksamhetsbeskrivning

Välkommen till Nyehusen Bygg AB! Snickare i Kristianstad.

Nyehusen Bygg AB kan erbjuda det mesta innom bygg och snickeri.

Är ni nöjda med utfört arbete så lägg en kommentar som tack för hjälpen.

http://www.rejta.se/omdome/501084/Nyehusen+Bygg+AB

Snickare är ett yrke som avser hantverkare som ägnar sig åt snickeri, arbete i trä. De olika typerna av trähantverkare kan särskiljas efter syssla.

Finsnickare - Tillverkar möbler och utför intarsia.
Maskinsnickare - Tillverkar till exempel fönster, dörrar, trappor, köksinredningar.
Byggnadsträarbetare eller byggnadssnickare - Bygger och monterar hus samt monterar inredning i dessa, samt andra grövre träarbeten. Förr i tiden kallades dessa även Timmerman.
Båtbyggare - En trähantverkare som bygger båtar samt inreder dessa. De är oftast allsidiga trähantverkare. Ett modernare namn är båtsnickare som utför reparationer och bygger inredning i båtar med skrov i andra material än trä.

Ett besläktat yrke är timmerman, vilken utför grövre träarbete till exempel timring av hus. I Finland lever timmerman kvar som beteckning på byggnadssnickare. Förr fanns också skeppstimmerman för fartygsbygge i trä. Större fartyg hade ofta en skeppstimmerman anställd ombord för fortlöpande reparationer.

I några länder är hantverksyrken uppdelade med väldefinierade gränser mellan de olika yrken, vilket är en rest efter det tidigare skråväsendet. I Tyskland finns Möbelschreiner, som motsvarar en svensk möbelsnickare. Bautischler tillverkar fönster, dörrar, trappor samt monterar dessa. En Zimmerman tillverkar takstolar, bjälklag, samt utför andra grövre träarbeten.

Allmän beskrivning

Byggnadsarbetare arbetar praktiskt med hus och anläggningar från idé till verklighet. De bygger och underhåller byggnader.
Byggnadsarbetare är ett samlingsnamn för ett flertal yrken.

En byggmästare var under medeltiden en auktoriserad person som var ansvarig för uppförandet av byggnader, till exempel katedraler. Byggmästaren var en viktig del av det skråväsen som gjorde de franska katedralbyggena möjliga.

Under 1700-talets slut och större delen av 1800-talet användes titeln även för att beteckna chefen över (vanligen ägaren eller arrendatorn av) en kvarn.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Nyehusen Bygg AB
Specialitet
Välutförda & professionella snickerier!

Org.nr 5567686083

Län Skåne län

Kommun Kristianstad

E-post nyehusenbygg@live.se

Telefon 0708-78 83 53

Hemsida http://www.rejta.se/omdome/501084/nyehusen+bygg+ab

Telefon 0708-78 83 53

Mobil 0708-788353

Nyehusen Bygg AB 0708-788353