Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Snöröjning Mjölby

Bengt Arne Lilja

Besökadress
Råby Kråketorp 1, 59993, Ödeshög
Verksamhetsbeskrivning

Snöröjning Mjölby. Välkommen till Bengt Arne Lilja.

Välkommen till Snöröjning i Mjölby!

Min gata är helt igensnöad. Hur ska jag kunna ta mig till jobbet i tid?
Var ute i god tid och stig upp lite tidigare på morgonen. Kanske ska du åka kollektivt istället? Vägar för kollektivtrafik har högsta prioritet.

Jag är gammal/sjuk och kan inte hålla min gångbana fri från snö. Vem är ansvarig om någon faller?
Du får snöröja efter bästa förmåga. Kanske har du någon som kan hjälpa dig? Du som fastighetsägare har ansvar för att hålla din gångbana snö och halkfri.

Vad innehåller saltet ni använder? Är det farligt?
Nej, den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Däremot är kornen vi använder större. Har du av någon anledning fått i dig snöslask bör du dricka mycket vatten. Saltet vi använder är obehandlat mineraltsalt och har därför en gulare färd än bordssalt.

För mer info vänligen ring 0707-25 74 61

Allmän beskrivning

Entreprenad

Snöröjning:
Snöröjning sker ofta på vägar, då vägen har ett så tjockt lager snö att det försämrar vägbanan. Snöröjning kan också innebära att man skottar utanför ingången till ett hus för att kunna komma in eller ett tak för att minska vikten på taket eller förhindra bildning av istappar. Vanliga verktyg för snöröjning är snöskyffel, snöskovel, snöraka, snösläde, snöslungaoch snöplog.

Maskinell snöröjning:
Snöröjning på gator och vägar utförs vanligen med lastbil, hjullastare, traktor och ibland även med bil eller fyrhjuling (typ Polaris). (Vanligare i USA) försedda med antingen snöplog eller snöslunga. Snöröjning på gång- och cykelvägar utförsoftast med mindre hjullastare och traktorer eller redskapsbärare.

Entreprenadformer

Utförandeentreprenad:
En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna.

Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör. Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbar för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

När du behöver hjälp med snöröjning i ditt område kan du bland annat kontakta oss. Vi röjer bort all snö och ser till att dina gator blir snöfria. När det är mycket snö på vägarna kan det skapa stora problem vilket vi försöker att undvika. Här finns några typiska problem som snöröjning kan hjälpa dig med:

Övrigt
Slogan
Välkommen till Bengt Arne Lilja. Snöröjning Mjölby
Specialitet
Snöröjning Mjölby

Län Östergötlands län

Kommun Ödeshög

E-post bengtlilja13@gmail.com

Telefon 0144-31964

Bengt Arne Vd/Högst ansv 0707-257461