Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Cylindervägen 11, 43232, Varberg
Verksamhetsbeskrivning

Varbergs Anläggningsservice AB grundades 1972. Vi utför kvalitativa mark- & VA-entreprenader vid nybyggnation och renovering för såväl stor som liten kund. Vi arbetar med markentreprenader som grunder, plattläggning, vatten & avlopp, trädgårds- & parkkonstruktion, lekplatser, samt visst underhåll. Vi utför arbeten av alla storlekar, allt från mindre trädgårdsarbeten till stora industrier och idrottsanläggningar. Vårt arbetsområde består främst av Kungsbacka, Varberg, Falkenberg & Mark. Visst arbete utförs även utanför detta område. Företaget består idag av 4 arbetsledare/kalkylerare, 20 säsongsanställda arbetare samt en ekonomiansvarig och har sedan 1988 drivits av de nuvarande ägarna. Sedan Juli 2006 är vi också certifierade enligt FR2000 gällande kvalitet, miljö & arbetsmiljö. Vi är medlemmar i Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund STAF.

Övrigt
Specialitet
Markarbeten, Markentreprenader, VA-entreprenader, Anläggningsarbeten, Trädgårdsanläggningar, Grunderarbeten, Plattläggning, Stensättning, Grusgångar, Singelgångar, Murar, Stengärdsgårdar, Trappor, Plantering, Grässådd, Färdiggräs, Vatten, Avvlopp, Drän

Org.nr 5561881250

Län Hallands län

Kommun Varberg

E-post anlaggningsservice@telia.com

Telefon 0340-89095

Fax 0340-89486

Hemsida http://www.anlaggningsservice.se

Mobil 070-6907649