Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Verkstadsgatan 14, 62141, Visby
Postadress
FE 175, 838 80 , FRÖSÖN
Verksamhetsbeskrivning

Ventilation, Rörmokare och Plåtslagare Visby. Välkomna till Bravida Sverige AB.

Installation av ventilation

Vi hjälper er med ventilationen. Ring för frågor, offert mm 0498-279050 eller skicka ett mail till jan.soderberg@bravida.se

Inom ventilationsservice erbjuder vi flexibla ventilationssystem som ger en effektiv energianvändning och ett bra inomhusklimat.
Alla Bravidas ventilationslösningar konstrueras och installeras för att säkerställa en enkel och kostnadseffektiv service. Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, offentliga lokaler, kontor och industrier. Vi tillgodoser de mest skiftande behov.

Vi hjälper dig med:
• Ventilation
• Kyla
• Energi och miljö

Konsulttjänster inom ventilation

- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
- Energioptimering
Bravida deltar i projekt som handlar om energiinventering och energieffektivisering och hjälper även till med energideklarationer och ventilationsbesiktningar.
Lokal service
Tack vare våra många kontor kan vi erbjuda både lokal närhet och god service.

Med ventilation installation menar vi ny- och ombyggnation av tekniska ventilationssystem i byggnader, anläggningar och infrastruktur.
Vi samordnar tekniker och montörer från våra teknikområden och ger kunden tillgång till en partner som effektivt tar ansvar för helheten.
Vi prioriterar installation och lösningar som leder till effektiv energianvändning. Bravidas storlek, erfarenhet och kompetens inom el, vs och ventilation ger oss kapacitet att ta ansvar för samtliga delar som påverkar en fastighets miljö och optimera helheten.

Ökad funktionalitet och effektivare energianvändning minskar både driftskostnader och miljöpåverkan. Som helhetsleverantör tar vi ansvar och koordinerar gränssnitten mellan olika teknikområden och reducerar därmed leverantörens risk.

En funktionslösning innebär att kunden köper en särskild funktion, till exempel ett visst inomhusklimat eller en speciell luftkvalitet.

Bravida Plus
Bravidas verksamhet är indelad i tre teknikområden – el, vs och ventilation. I stora eller mer komplexa projekt där vi får komma in i ett tidigt skede, erbjuder vi kompletta installationer i ett kontrakt med totalansvar. Affärsmodellen kallas Bravida Plus.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Bravidas kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. De installationslösningar och tjänster som vi erbjuder, uppfyller dina och samhällets miljökrav. De utvecklas fortlöpande för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Som en naturlig följd av det kvalitets- och miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten är vi certifierade enligt den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt miljöledningssystem ISO 14001.

Vår målsättning är att skapa mervärde för kunden
Inom Bravida har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

Mer information hittar ni på vår hemsida www.bravida.se

Övrigt
Slogan
Välkommen till Bravida Sverige AB
Specialitet
Ventilation, Rörmokare, Plåtslagare

Org.nr 5561974188

Län Gotlands län

Kommun Gotland

E-post info@bravida.se

Telefon 0498-279050

Fax 0498-248310

Hemsida http://www.bravida.se