Webinfo logo

VVS-installationer i Falkenberg

Gunnessons Rörmontage AB

Besökadress
Lindåsvägen 7, 31061, Ätran
Postadress
BOX 34, 31061, Ätran
Verksamhetsbeskrivning

vvsinstallationer i Falkenberg. Gunnessons Rörmontage AB bedriver rörmontage i form av nyinstallationer och service, handel med VVS-material samt VVS i Ätran.

Gunnessons Rörmontage AB i Ätran gör Värmepumpinstallationer,repparationer och service av Värmepannor och Avloppsinstallationer. Du kan maila oss om jobb eller ringa till oss.

VVS-montör (kallades förr rörmokare eller rörläggare), är en fackman som lagar och installerar VVS-anläggningar i hus. I dagligt tal används fortfarande rörmokare som benämning på yrket.

För att bli VVS-montör måste man först genomgå 3 år på gymnasium, VVS- och fastighetsprogrammet (förr energiprogrammet) inriktning VVS. Efter det 850 timmar ggr 4 perioder = cirka 2 år som lärling på ett företag. Därefter krävs ett test, gesällprov, för att erhålla yrkesexamen.

Allmän beskrivning

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. VVS betecknar dels en bransch i byggsektorn, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas ofta även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, vattensprinkler m.m.

I USA används dels förkortningen HVAC (Heating, Ventilating, Air conditioning), dels plumbing för de två branscher som motsvarar VVS. I Storbritannien används termen "Building Services", som där även omfattar elinstallationer.

Övrigt
Slogan
Välkommen till Gunnesson Rörmontage AB!
Specialitet
VVS-installationer i Falkenberg

Län Hallands län

Kommun Halmstad

E-post gunnesson-packendorff@bredband.net

Telefon 0346-60061

Mobil 070-3760340

VD/Högst Ansvarig Bengt Wennerström

Marknadschef Leif Gunnesson