Webinfo logo

« Tillbaka till sökresultat

Besökadress
Alex väg 20, 31020, Knäred
Verksamhetsbeskrivning

I över 30 år har vi utfört allt från mindre markberedningar till större anläggningar. Vi strävar efter att hålla konkurrenskraftiga priser och utföra markarbeten till högsta kvalitet. Vårt mål är att kunden alltid skall vara nöjd med jobben vi utför. Vi säljer även direktimporterad granitsten till mycket bra priser. Följer svensk standard. Utbildningar/Certifieringar: Våra maskinförare har godkända körkort samt erforderliga förarbevis enligt svenska krav och lagar. Vi innehar utbildning i Säkerhet På Väg, ESA (elsäkerhetsanvisningar) samt är certifierade att anlägga trekammarbrunnar och ansluta avlopp till kommunala avloppssystemet. (Enskilda avlopp). Miljö Policy: Wilhelmssons Mark & Entreprenad AB strävar alltid mot att minimera påverkan på miljön. Vi skall sträva efter att identifiera och analysera betydande miljöaspekter i verksamheten för att prioritera och minimera miljöpåverkan av dessa. Hos oss har du möjlighet att göra ROT-avdrag.

Övrigt
Specialitet
Vi utför bland annat: Markarbeten, Markberedningar, Rivningar, Vatten & Avlopp, sättning av brunnar, Dikning, skogsvägar, Vägar & Planer, Dammar, Dränering, Trädgårdsanläggning, Kabelnedläggning, Trekammarbrunn. Vi har även självhämtning av matjord, Natur

Org.nr 5567712707

Län Hallands län

Kommun Laholm

E-post wilhelmsson.mark.entreprenad@telia.com

Telefon 0430-50729